Kompetencje

Nasze kompetencje

Wszystkie poniżej opisane możliwości w zakresie wirtualizacji możemy Państwu zapewnić na poziomie profesjonalnym.

Rozwiązania VMware

Wirtualizacja serwerów (Server Virtualization) jest przeprowadzana przy pomocy vSphere, narzędzia do tworzenia wirtualnego środowiska pracy struktury informatycznej. Zastosowanie wirtualizacji pozwala na zoptymalizowanie mocy obliczeniowej sprzętu fizycznego, co zapewnia sprawną pracę aplikacji wymagających dużych zasobów. Dynamiczna alokacja zasobów pozwala na jednoczesną pracę wielu aplikacji i systemów, bez przeciążania struktury informatycznej.

vSphere with Operations Management jest kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwia wirtualizację środowiska oraz jego pełną administrację. Dodatkowe moduły umożliwiają administratorom monitorowanie pracy sieci, podgląd dostępnych zasobów oraz usprawnienie procesu zarządzania nimi.

Ciągłość pracy biznesowej (Business Continuity) jest podstawą działania każdej współczesnej firmy, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz poprawność działania infrastruktury informatycznej jest kluczowe. Wykorzystując technologie zawarte w pakietach VMware Data Protection i VMWare Data Protection Advanced działy informatyczne mogą zagwarantować: 
a) sprawne tworzenie kopii zapasowych wraz z testami ich poprawnego wykonania,
b) łatwe przywracanie systemu oraz jego pełnej operacyjności w przypadku awarii.

Jednocześnie proces tworzenie kopii musi gwarantować nie tylko ich poprawne tworzenie czy możliwość śledzenia zmian, ale również jednostopniowe odtwarzanie w minimalnie krótkim czasie. Automatyzacja tego procesu ma na celu eliminację ryzyka popełnienia błędu i dodatkowo skraca przywrócenia systemu. vCenter Site Recovery Manager automatyzuje proces usuwania skutków awarii informatycznych oraz pozwala osiągnąć odpowiednie SLA (Service Level Agreement)

Wirtualizacja środowiska desktopowego (Desktop Virtualization) jest podyktowana coraz większą mobilnością pracowników oraz samego biznesu. Platforma VMware  Horizon została przygotowana z myślą o pracownikach zdalnych oraz mobilnych. Zapewnia dostęp do aplikacji, danych, systemów i zasobów PC z dowolnego urządzenia, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i kontroli.

Jej zalety to nie tylko możliwość zapewnienia pełnej mobilności i gotowość na system  BYOD, ale również zunifikowane środowisko pracy. Podnosi to sprawność administrowania  środowiska pracy (aktualizacje i modyfikacje aplikacji, systemu oraz zabezpieczeń) – wszystko z jednego poziomu zarządzania. Ponadto różne aplikacje i zbiory danych mogą zostać połączone w jedną spójną całość gwarantując wydajną pracę.

Ciągłość pracy aplikacji krytycznych jest jedną z cenniejszych możliwości zwirtualizowanego środowiska IT (Virtualization of Business Critical Apps). Aplikacje pracujące w tym środowisku cechuje łatwiejszy dostęp do ich zasobów, wydajniejsza praca, ale również szybsze i bardziej elastyczne działanie. Dodatkowo sprawniej przebiega proces administrowania nimi oraz natychmiastowego przywracania w przypadku awarii.

Zwiększenie elastyczności pamięci masowych jest zapewnione dzięki VMware Software-Defined Storage (Storage Virtualization). Celem tego procesu jest szybsze przydzielanie zasobów pamięci masowych oraz utrzymanie wysokiej wydajności pracy. Oprogramowanie jest również ukierunkowane na obsługę maszyn wirtualnych poprzez zapewnienie miejsca na przechowywanie dysków wirtualnych (VDS) z danymi niezbędnymi do ich uruchamiania. Rozwiązanie to redukuje wymogi związane ze sterownikami niezależnie od topologii pamięci masowej, pozwalając na lepsze wykorzystanie infrastruktury pamięci, wydłuża czas działania aplikacji i upraszcza rutynowe operacje w obszarze SAN (Storage Area Network).

Zwiększenie elastyczności sieci jest uzyskane poprzez wdrożenie rozwiązania VMware NSX (Network Virtualization). Pozwala ono na odtworzenie sieci fizycznej w środowisku wirtualnym, zachowując te same funkcje sieci fizycznych, ale znacząco obniżając koszt ich działania i obsługi. Zmniejsza również uzależnienie od sprzętu. Rozwiązanie to nie tylko zapewnia szybkie przydzielanie zasobów oraz możliwość wdrażania w trybie pracy, ale również pozwala na automatyczną konserwację oraz obsługę starszych i nowszych aplikacji. Takie rozwiązanie zwiększa wydajność oraz elastyczność całej  infrastruktury oraz pozwala na szybsze przydzielenie zasobów. Dzięki NSX administratorzy mogą szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy, monitorować na bieżąco obciążenie sieci oraz klonować rozwiązania zachowując standardy jakości i bezpieczeństwa.

Rozwiązania Microsoft

Zwiększenie wydajności i elastyczności infrastruktury IT dzięki zastosowaniu chmury prywatnej (Private Cloud). Korzyści płynące z jej wdrożenia to:

  • zwiększenie elastyczności systemów i zrównoważenie obciążenia systemów,
  • zapewnienie skalowalności chmury oraz dynamiczne alokowanie zasobów, dzięki połączeniu zasobów sieciowych, obliczeniowych oraz pamięci masowej,
  • automatyzacja procesów redukuje ryzyko popełnienia błędów oraz przyspiesza przebieg wszystkich operacji,
  • usprawnienie administracji, dzięki możliwości zarzadzania siecią z poziomu jednego centrum kontroli,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki łatwemu i szybkiemu przywracaniu pracy systemu po awarii

Rozwiązanie Microsoft System Center 2012 R2 pozwala na zbudowanie w pełni kompleksowego rozwiązania chmury prywatnej w oparciu o wirtualizację Microsoft Hyper-V jak i VMWare vSphere.

Zarządzaj dostępem a nie sprzętem, dzięki wirtualizacji stanowisk pracy. Infrastruktura wirtualnych desktopów (Desktop Infrastructure) jest odpowiedzią IT na współczesne potrzeby biznesu tj. pracy mobilnej, zdalnej lub tymczasowej. Pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do wielu aplikacji i systemów, aby wykonać codzienne obowiązki. Logiczną kontynuacją rozwiązań wirtualnych jest wirtualizacja pulpitów. Dzięki temu niezależnie od miejsca oraz urządzenia, użytkownicy mogą zalogować się do systemu/aplikacji i wykonać żądaną operację. Mimo jednolitej struktury każdy użytkownik może mieć bezpieczny oraz zindywidualizowany dostęp do zasobów firmy, w zależności od nadanych mu uprawnień. Jednolita infrastruktura zarządzania scentralizowanymi pulpitami w połączeniu z wirtualizacją środowiska IT, pozwala na łatwą i skuteczną administrację całego systemu.

Rozwiązania Open Source

Odpowiedzią społeczności Open Source na potrzeby biznesu związane z wirtualizacja zasobów jest XEN oraz rozwiązanie Cloud Ubuntu. Pozwalają one na zbudowanie wirtualnej infrastruktury IT, monitorowanie maszyn wirtualnych oraz zarządzanie ich współpracą. Ich największym atutem jest to, ze zajmują niewielką ilość zasobów sprzętowych, spełniając jednocześnie wymogi związane z zarządzaniem pracą maszyn uruchomionych w ich środowisku.

Epson
Projekt współfinansowany ze środków Eropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.  <więcej>

<Nie pokazuj więcej>